Podnikajte s oblečením

Niektorí ľudia skutočne nezvládajú rolu podriadeného človeka a na príkazy od vedenia si nedokážu zvyknúť. Dodržiavať pracovnú morálku, vstávať každé ráno do roboty, čerpať určený čas…